Vojislava Kalanovića 3, Kragujevac, +381-34-353-764
Vladike Nikolaja Velimirovića 2, 34310, Topola, +381-34-6813-790
 

Cene soba

Cene soba - Kragujevac

Tip sobe Broj sobe Broj osoba Cena RSD
Soba 1/0   Jedna osoba 2.500,00
Soba 1+1   Dve osobe 4.400,00
Soba 2/0-f-   Dve osobe 4.400,00
Soba 2/0-f-   Jedna osoba 3.500,00
*Cena doručka iznosi 300,00 dinara

*Cene su izražene po osobi dnevno.
*Boravišna taksa je 70,00 dinara po osobi dnevno.

*Obavezno osiguranje iznosi 30,00 dinara po osobi dnevno.
*Deca do sedam godina ne plaćaju boravak.
*Deca od sedam do petnaest godina plaćaju 50% od redovne cene.
*Cena koja je istaknuta je na nivou noćenja sa doručkom.

 

Cene bez doručka su:

 

Tip sobe Broj sobe Broj osoba Cena RSD
Soba 1/0   Jedna osoba 2.100,00
Soba 1+1   Dve osobe 4.000,00
Soba 2/0-f-   Dve osobe 4.000,00
Soba 2/0-f-   Jedna osoba  
3.000,00

 

*Cene su izražene po osobi dnevno.
*Boravišna taksa je 70,00 dinara po osobi dnevno.

*Obavezno osiguranje iznosi 30,00 dinara po osobi dnevno.
*Deca do sedam godina ne plaćaju boravak.
*Deca od sedam do petnaest godina plaćaju 50% od redovne cene.

 


Cene soba - Topola

Dnevni odmor -             -2.500,00 RSD (po osobi)
Trokrevetni apartman - 3.000,00 RSD (cena po osobi)
                                    - 2.800,00 RSD (cena po osobi,ukoliko apartman koriste dve osobe)
                                    - 2.600,00 RSD (cena po osobi, ukoliko apartman koriste tri osobe)
Apartman (dvosoban) - 6.000,00 RSD (cena po apartmanu, bez doručka)

*Boravišna taksa je 70,00 dinara po osobi dnevno.
*Deca do sedam godina ne plaćaju boravak.
*Deca od sedam do petnaest godina plaćaju 50% od redovne cene.


Boravišnu taksu ne plaćaju:

  • Deca do 7 godina starosti.
  • Lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije.
  • Osobe sa invaliditetom, sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi  prve do pete grupe, civilizovani invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica  obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u  razvoju, kao i pratilac navedenih osoba.
  • Učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za  smeštaj, radi izvođenja sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu Ministarstva nadležnog za poslove prosvete, studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu, za smeštaj radi izvođenja obavezne nastave u skladu sa  nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učenici republičkih i regionalnih takmičenja.
  • Strani državljani, koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima  oslobođeni plaćanja takse.
  • Lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj, duže od 30 dana.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7-15 godina.

Plaćanje usluga se vrsi na sledeci nacin:

  • Gotovinski
  • Platnim karticama
  • Cekovima građana
  • Preko računa na tekući račun Hotela Tri ”O”.      


Uprava Hotela


Rezervišite sobu

Pošalite nam poruku sa tipom sobe, datumom odsedanja i brojem noćenja i naše osoblje će vas ubrzo kontaktirati.

Kontakt

Tri-O Garni Hotel,
Vojislava Kalanovića 3, 34000, Kragujevac
Tel.: +381-34-353-764
Mob: +381 63 365 459

Tri-O Apartmani,
Vladike Nikolaja Velimirovića 2, 34310, Topola
Tel.: +381-34-6813-790
Mob: +381 63 365-637