Vojislava Kalanovića 3, Kragujevac, +381-34-353-764
Vladike Nikolaja Velimirovića 2, 34310, Topola, +381-34-6813-790
 

Cene soba

Cene soba - Kragujevac

Tip sobe Broj sobe Broj osoba Cena RSD
Soba 1/0  1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,24 Jedna osoba 2300,00
Soba 1+1 13,15,17,19,20,21,22,23 Dve osobe 4100,00
Soba 2/0-f- 7,8,14,16,18 Dve osobe 4100,00
       
*Doručak iznosi 200.00 dinara

*Cene su izražene po osobi dnevno.
*Boravišna taksa je 70.00 dinara po osobi dnevno.

*Obavezno osiguranje iznosi 5.00 dinara po osobi dnevno.
*Deca do sedam godina ne plaćaju boravak.
*Deca od sedam do petnaest godina plaćaju 50% od redovne cene.
*Cena koja je istaknuta je na nivou noćenja sa doručkom.

 

Cene bez doručka su:

 

Tip sobe Broj sobe Broj osoba Cena RSD
Soba 1/0  1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,24 Jedna osoba 1900,00
Soba 1+1 13,15,17,19,20,21,22,23 Dve osobe 3800,00
Soba 2/0-f- 7,8,14,16,18 Dve osobe 3800,00
       

 

*Cene su izražene po osobi dnevno.
*Boravišna taksa je 70.00 dinara po osobi dnevno.

*Obavezno osiguranje iznosi 5.00 dinara po osobi dnevno.
*Deca do sedam godina ne plaćaju boravak.
*Deca od sedam do petnaest godina plaćaju 50% od redovne cene.

 


Cene soba - Topola

Tip sobe Broj sobe Broj osoba Cena RSD
Dnevni odmor   Po osobi 2000.00
Studio 1+0 2,3,4,5,8,9,10,11 Po osobi 2600.00
Studio 1+1 2,3,4,5,8,9,10,11 Po osobi 2300.00
Studio 1+1+1 2,3,4,5,8,9,11 Po osobi 2300.00
Apartman 1+0 1 Po osobi 4400.00
Apartman 1+1 1 2 4800.00
Apartman 1+0 7 Po osobi 5400.00
Apartman 1+1 7 2 5800.00
Apartman 1+1+1 7 3 6200.00
Apartman 1+1+1+1 7 4 7600.00
Rezidencija 6   6400.00

*Doručak je obavezan i iznosi 300.00 dinara (naplaćuje se bez obzira da li je gost koristio ovu uslugu ili ne)
*Cene su izražene u dinarima sa uračunatom cenom doručka, boravišne takse i osiguranja.
*Boravišna taksa je 70.00 dinara po osobi dnevno.
*Deca do sedam godina ne plaćaju boravak.
*Deca od sedam do petnaest godina plaćaju 50% od redovne cene.
*Cena koja je istaknuta je na nivou noćenja sa doručkom, boravišnom taksom i osiguranjem.
*Obavezno osiguranje iznosi 5.00 dinara po osobi dnevno.

Boravišnu taksu ne plaćaju:

  • Deca do 7 godina starosti.
  • Lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije.
  • Osobe sa invaliditetom, sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi  prve do pete grupe, civilizovani invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica  obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u  razvoju, kao i pratilac navedenih osoba.
  • Učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za  smeštaj, radi izvođenja sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu Ministarstva nadležnog za poslove prosvete, studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu, za smeštaj radi izvođenja obavezne nastave u skladu sa  nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učenici republičkih i regionalnih takmičenja.
  • Strani državljani, koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima  oslobođeni plaćanja takse.
  • Lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj, duže od 30 dana.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7-15 godina.

Plaćanje usluga se vrsi na sledeci nacin:

  • Gotovinski
  • Platnim karticama
  • Cekovima građana
  • Preko računa na tekući račun Hotela Tri ”O”.      


Uprava Hotela


Rezervišite sobu

Pošalite nam poruku sa tipom sobe, datumom odsedanja i brojem noćenja i naše osoblje će vas ubrzo kontaktirati.

Kontakt

Tri-O Garni Hotel,
Vojislava Kalanovića 3, 34000, Kragujevac
Tel.: +381-34-353-764
Mob: +381 63 365 459

Tri-O Apartmani,
Vladike Nikolaja Velimirovića 2, 34310, Topola
Tel.: +381-34-6813-790
Mob: +381 63 365-637